Kommunvapnet:
"I fält av silver ett rött treberg,
belagt med ett armborst av silver,
och däröver en av en vågskura bildad blå ginstam,
belagd med en lie av silver."

Älvdalen

 

 


Tingshuset från 1913 i Centralorten Elfvdalen som var ett av ortens första namn
fram till 1975 hölls ting, sedan upphörde Älvdalen som tingsställe.

Mer om Älvdalen